Agencja ratingowa Fitch potwierdziła we wtorek najwyższą wiarygodność kredytowa Stanów Zjednoczonych - AAA. Wskazano na stabilne perspektywy tego ratingu, co oznacza, że średnioterminowo Fitch nie przewiduje jego obniżenia.

Na początku sierpnia inna agencja ratingowa - Standard & Poor's (S&P) obniżyła rating USA z AAA do AA+. Był to pierwszy przypadek utraty przez Stany Zjednoczone najwyższej wiarygodności kredytowej.

S&P uzasadnił obniżenie rankingu brakiem przekonania, że uchwalony 2 sierpnia przez Kongres plan redukcji deficytu budżetowego wystarczy do znaczącego zmniejszenia zadłużenia USA. Plan ten uchwalono, podnosząc jednocześnie ustawowy limit zadłużenia o 2,4 biliona dolarów. Mniej więcej w tej samej wysokości ma zostać zmniejszony deficyt poprzez cięcia wydatków rządowych. S&P postulował jednak zredukowanie deficytu o minimum 4 biliony dolarów.