Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 932 mln zł do 971 mln zł.

Zysk netto grupy w II kwartale 2011 roku wzrósł 24 proc. r/r i 11 proc. kw/kw.

Zysk netto grupy w I połowie 2010 roku wyniósł 1838 mln zł, czyli był o 22,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

ROE netto w I połowie 2011 roku wynosiło 16,3 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,3 proc.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1855 mln zł i okazał się nieznacznie lepszy, o 3 proc., od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1802 mln zł (w przedziale oczekiwań 1760-1866 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 17 proc. r/r i 8 proc. kw/kw.

Wynik z prowizji w II kwartale 2011 roku wyniósł 804,2 mln zł i był także nieznacznie lepszy od szacunków rynku, który spodziewał się 784 mln zł (oczekiwania wahały się od 745 mln zł do 826 mln zł). Wynik prowizyjny w II kwartale utrzymał się na poziomie z ubiegłego roku i był 9 proc. wyższy niż w I kwartale 2011 roku.

Wynik na działalności biznesowej w pierwszej połowie 2011 roku wyniósł 5316 mln zł, rosnąc r/r o 9,5 proc.

Koszty w II kwartale 2011 roku wyniosły 967,3 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (953 mln zł). Koszty wzrosły 5 proc. r/r i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2011 roku wynosił 39,9 proc., podczas gdy rok wcześniej 41,9 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2011 roku 443 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 438 mln zł.

Kredyty brutto pod koniec czerwca 2011 roku wynosiły 140,97 mld zł czyli były o 9,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Depozyty wyniosły z kolei 139,09 mld zł rosnąc r/r o 7,6 proc.

Kredyty brutto segmentu detalicznego wynosiły w pod koniec I półrocza 107,1 mld zł i od początku roku wzrosły o 4 proc. Kredyty bankowości hipotecznej wzrosły w tym czasie o 5,9 proc., a MSP o 7,3 proc.

Pod koniec czerwca 2011 roku suma depozytów segmentu detalicznego banku wynosiła 106,3 mld zł, czyli od początku roku ich wolumen zwiększył się o 1,9 proc.

Kredyty korporacyjne brutto pod koniec pierwszego półrocza wynosiły 31,2 mld zł, rosnąc od początku roku o 7,3 proc. Depozyty korporacyjne wzrosły w tym czasie o 10,9 proc. do 28,3 mld zł.

Współczynnik wypłacalności grupy PKO BP wyniósł na koniec I półrocza 2011 roku 12,58 proc.