"Trwają analizy, jeśli chodzi o planowaną transakcję sprzedaży części akcji banku PKO BP. Jesteśmy przed podjęciem decyzji w tej sprawie, patrząc także na uwarunkowania rynkowe" - podkreślał wiceminister przed sejmową komisją skarbu państwa.

Leszkiewicz przypomniał, że swój pakiet akcji PKO BP sprzedaje Bank Gospodarstwa Krajowego, a Skarb Państwa do tego się dołącza, sprzedając część akcji w jego posiadaniu. "Nie zapadły jeszcze decyzje, jak duży ten pakiet będzie. W sumie nie będzie większy niż 15 proc." - powiedział.

MSP informowało wcześniej, że planowana sprzedaż dotyczyć będzie pakietu 128 102 731 akcji należących do Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiących 10,25 proc. wszystkich akcji PKO BP oraz części pakietu akcji należących do Skarbu Państwa, obejmującej nie więcej, niż 62 500 000 akcji, czyli do 5 proc. wszystkich akcji banku.

Leszkiewicz odniósł się też do czwartkowych doniesień mediów, jakoby wrześniowa sprzedaż akcji PKO BP nie miała uwzględniać inwestorów indywidualnych. "Nie ma żadnych decyzji, jeżeli chodzi o kwestię udziału inwestorów indywidualnych w tym procesie. Jesteśmy za tym, aby wzmacniać akcjonariat obywatelski, zgodnie z naszym planem, chcemy to także umożliwić w tym procesie" - podkreślił.

"Jeżeli ta transakcja będzie dochodziła do skutku, to na pewno będzie realizowana z uwzględnieniem inwestorów indywidualnych i akcjonariatu obywatelskiego. Decyzja co do dalszych działań w tej sprawie zapadnie w przyszłym tygodniu" - zapowiedział Leszkiewicz.

Również rzecznik MSP Maciej Wewiór potwierdził, że "w przyszłym tygodniu zapadnie decyzja, czy transakcja będzie przeprowadzona".

Wiceminister skarbu poinformował, że w ramach oferty PKO BP są planowane wyjazdy na najważniejsze rynki, wymienił: Azję, Stany Zjednoczone oraz miasta europejskie: Wiedeń, Genewę, Frankfurt oraz Londyn.

Pytany o planowane wpływy z tej transakcji Leszkiewicz odparł: "To będzie zależało od kilku rzeczy - od kursu rynkowego oraz pakietu akcji, który będzie sprzedawany".