Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0 do 0,25 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

Decyzja została podjęta jednomyślnie - poinformowano we wtorkowym oświadczeniu po posiedzeniu.

Jednoczenie Fed poinformował, że pozostawi stopy na obecnym "wyjątkowo niskim" poziomie przynajmniej do połowy 2013 roku. Są takie od grudnia 2008 roku.

Członkowie Fedu rozważają użycie szeregu narzędzi w celu wsparcia gospodarki - napisano w oświadczeniu.

Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych - 20 września

"Fed jest gotowy do użycia tych narzędzi, jeśli będzie to wskazane" - napisano.

Fed utrzyma obecną politykę reinwestowania zapadających obligacji, które posiada - napisano.

Inflacja w USA wyhamowała, oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne - ocenił Fed.

Wzrost gospodarczy w USA w tym roku był do tej pory wyraźniej niższy od oczekiwań FOMC. Amerykański bank centralny oświadczył, że oczekuje ożywienia gospodarczego przebiegającego w nieco wolniejszym tempie w kolejnych kwartałach. Dodał jednocześnie, że ryzyko pogorszenia się sytuacji gospodarczej w USA zwiększyło się.

Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się 20 września 2011 roku.