Bank of America Merrill Lynch obniżył prognozę PKB dla eurostrefy za 2011 r. do 1,7 proc. rdr z 2,0 proc. rdr i utrzymał ją za 2012 r. w wys. 1,6 proc. W II kw. br. PKB wzrośnie o 0,1 proc. kdk, w III o 0,2 proc. kdk oraz o 0,3 w IV kw.

Dla gospodarki Niemiec za 2011 r. bank przewiduje PKB na poziomie 3,0 proc., zaś za 2012 r. 2,1 proc. wobec wzrostu o 3,5 proc. za 2010 r. Dla Francji będzie to 1,7 proc. w obu latach, dla Włoch odpowiednio 0,8 proc. i 0,9 proc., zaś Hiszpanii 0,8 proc. i 1,3 proc.

We Francji i Niemczech analitycy banku oczekują negatywnego wkładu konsumpcji w II kw. tego roku i nieznacznie dodatniego w III kw. Przewidują wyhamowanie inwestycji w II-III kw., choć w niższym zakresie niż konsumpcji.

Wkład eksportu netto dla całej eurostrefy obniży się średnio za cały 2011 r. o 0,1 pkt proc.

"Od października 2009 r., gdy w Grecji dał o sobie znać kryzys zadłużenia, rządy eurostrefy dokonały znacznego postępu w ustanowieniu i usprawnieniu mechanizmu zarządzania kryzysem, jak również zreformowaniu zarządu samą eurostrefą" - napisali analitycy BofA ML w komentarzu (Developed Europe Economic Weekly).

Ostatnia seria danych dowodzi ich zdaniem, "że eurostrefa nie oparła się przejściowej, miękkiej fazie wzrostu"

"Jednak droga, którą eurostrefa ma do przebycia może okazać się wyboista do czasu, aż mechanizm antykryzysowy i związane z nim instrumenty fiskalnych transferów osiągną pełną zdolność operacyjną" - dodali.

"Sugeruje to, że w najbliższym półroczu może dojść do perturbacji, które w połączeniu z dalszymi posunięciami oszczędnościowymi mogą zaciążyć nad perspektywą wzrostu eurostrefy" - tłumaczą.

Ostatnia seria danych dowodzi ich zdaniem, "że eurostrefa nie oparła się przejściowej, miękkiej fazie wzrostu".

Zwyżki podstawowych stóp EBC BofA ML spodziewa się z końcem 2011 r. i ponownie w połowie 2012 r.