"Dwie nowe koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych zostały przyznane spółce Orlen Upstream przez Ministerstwo Środowiska. Sąsiadujące ze sobą obszary zlokalizowane są w zachodniej części województwa łódzkiego. Nowe koncesje otrzymały nazwy "Łódź" i "Sieradz", a ich łączna powierzchnia wynosi 1683 km kw." - napisano w raporcie.

Koncesja "Sieradz" obejmuje prace w skałach łupkowych (shale gas), a koncesja "Łódź" w piaskowcach (tight gas).

W zeszłym tygodniu spółka podała, że na koncesjach poszukiwawczych gazu łupkowego na Lubelszczyźnie trwają prace sejsmiczne. Spółka jeszcze w tym roku zamierza wykonać tu dwa odwierty. Trzeci zaplanowany jest na pierwszą połowę 2012 roku.