Nawet jeśli te informacje okażą się prawdziwe, koncerny będą potrzebowały minimum kilkunastu dni na zgromadzenie sprzętu i ludzi, co oznacza, że budowę uda się wznowić najwcześniej w połowie sierpnia.