Bank należący do hiszpańskiego Banco Santander w okresie od kwietnia do czerwca zarobił 370,9 mln zł wobec kwoty 250,1 mln zł przed rokiem. Profit banku przekracza kwotę 331,3 mln zł, która jest  średnią szacunków siedmiu analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg.

W czerwcowym raporcie na temat stabilności systemu finansowego NBP ocenił, że zyski banków w Polsce „szybko” się odradzają i  w przeliczeniu rocznym są o 53 proc. wyższe niż pod koniec pierwszego kwartału.

Zysk netto BZ WBK z tytułu odsetek wzrósł w drugim kwartale w przeliczeniu rocznym do 502,5 mln zł, natomiast środki przeznaczone na prowizje spadły do 78,8 mln zł z kwoty 146,4 mln zł przed rokiem.