- O ile wcześniej sądziliśmy, że większe będą synergie kosztowe, to teraz już widać, że dużo większe będą one po stronie dochodowej - mówi Morawiecki.

BZ WBK zaczyna ściślej współpracować z Santanderem w zakresie produktów inwestycyjnych - głównie produktów strukturyzowanych. Hiszpańska grupa dostarczy bankowi know-how, zaś baza kilkunastu tysięcy zamożnych klientów BZ WBK daje szansę na większą sprzedaż tych produktów.

- Przeszliśmy przez pierwszy kwartał w grupie Santander i zaczęliśmy już po stronie zakupów wykorzystywać siłę nabywczą grupy. W procesie integracji stawiamy mocno na wyraźny wzrost dochodów. Wszystkie firmy, z którymi współpracuje Santander stają się naszymi naturalnymi partnerami. Liczymy, że w ciągu kolejnych kwartałów będzie to pozytywne „story" w naszym rachunku wyników- powiedział Morawiecki.

We wrześniu 2010 r. Allied Irish Banks zdecydował o sprzedaży aktywów w Polsce za łączną cenę 3,1 mld euro na rzecz Banco Santander. Za pakiet 51,41mln akcji (stanowiących 70,36 proc. kapitału) BZ WBK hiszpański bank ma zapłacił 11,67 mld zł, czyli ok. 2,9 mld euro.