We wtorek spółka opublikowała swoje wyniki za pierwsze półrocze. Wydobycie węgla wyniosło 19,6 mln ton; na każdej tonie sprzedanego surowca firma zarobiła niespełna 43 zł. Zysk brutto wyniósł 543,5 mln zł.

Lepsze wyniki to przede wszystkim efekt zauważalnego wzrostu sprzedaży węgla na rynku krajowym oraz wzrostu jego cen. Przełożyło się to na wyższe od ubiegłorocznych przychody, a tym samym - przy porównywalnych kosztach - na większe zyski.

Na cały 2011 r. KW zakładała wydobycie ok. 40 mln ton węgla. W związku z dużym zapotrzebowaniem spółka chciałaby jednak zwiększyć wydobycie o ok. 800 tys. ton. Zachętą do zwiększania wydobycia mają być m.in. dodatkowe środki na płace dla pracowników tych kopalń, które przekroczą plan.

"Dla pracowników, którzy wykażą dodatkowy wkład pracy w przyrost wydobycia ponad plan techniczno-ekonomiczny, uruchomimy specjalne nagrody. Po podsumowaniu roku 2011 dyrektorzy kopalń rozdzielą ten fundusz, analizując indywidualny udział każdego pracownika w osiągnięciu dodatkowego wydobycia" - przypomniała podczas narady z udziałem dyrektorów kopalń prezes KW, Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Prezes zapowiedziała, że fakt otrzymania przez pracownika takiej nagrody zostanie odnotowany w jego aktach personalnych, jako wyróżnienie.

Zarząd Kompanii przedstawił także dyrektorom kopalń założenia planowanych zmian organizacyjnych w firmie, służących usprawnieniu zarządzania. Planuje się m.in. utworzenie Centrum Usług Księgowych, które przejmie znaczną część zadań obecnych służb księgowych w kopalniach i centrach wydobywczych.

Efektem powołania Centrum ma być standaryzacja i unifikacja czynności związanych z księgowością firmy; chodzi o obniżenie pracochłonności i zmniejszenie kosztów. Podobny cel przyświeca powołaniu Centrum Logistyki, które zacznie działać z początkiem 2012 r. Projekt jego stworzenia ma być gotowy do końca września.

Prezes KW potwierdziła, że prowadzone są rozmowy z klubem sportowym "Górnik Zabrze" w sprawie promocji Kompanii Węglowej. Na koszulkach zawodników oraz na zawodach sportowych pojawi się logo firmy.

"Nowa polityka promocyjna Kompanii Węglowej nie ograniczy się jedynie do sportu; planujemy podobne przedsięwzięcia w sferze kultury i ochrony zdrowia" - zapowiedziała Strzelec-Łobodzińska.

Kompania Węglowa jest największą górniczą firmą w Europie, zatrudnia ok. 60 tys. osób. Skupia 15 kopalń, zgrupowanych w czterech centrach wydobywczych. W tym roku firma zamierza przeznaczyć na inwestycje 966 mln zł - o 38 mln zł więcej niż wcześniej planowano. Będzie to możliwe dzięki lepszym od zakładanych wynikom.

Jak podał w ubiegłym tygodniu resort gospodarki, od początku roku do końca maja wszystkie spółki węglowe należące do Skarbu Państwa (w tym KW) wypracowały ponad 1,1 mld zł zysku netto. To niemal tyle, ile w całym ubiegłym roku. Ponad siedmiokrotnie lepszy wynik to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży węgla o prawie 10 proc. oraz wzrostu jego średnich cen o ponad 21 proc. (dominujący w KW węgiel energetyczny zdrożał o 9,3 proc.). Dało to górnictwu przychody wyższe o ponad 3,1 mld zł, a tym samym większe zyski ze sprzedaży węgla. Średnia cena zbytu węgla energetycznego wyniosła w ciągu pięciu miesięcy roku 274,23 zł.