Jak wynika z badań opublikowanych przez Pentor w lipcowym "Monitorze Bankowym", prawie co trzeci z ankietowanych bankowców (31 proc.) jest zdania, że informacje przekazywane w reklamach są rzetelne. Zdaniem 75 proc. respondentów, reklamy usług bankowych nie różnią się od reklam innych instytucji finansowych.

Od 2008 roku spada liczba respondentów, którzy twierdzą, że reklamy skutecznie oddziaływają na klientów. Trzy lata temu "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" odpowiedziało 80 proc., w roku 2011 - 72 proc.

Pentor pytał bankowców także o wzmożone zainteresowanie przewalutowaniem kredytów hipotecznych. Z sondy wynika, że taką sytuację zaobserwowano jedynie w co dziesiątej placówce. Bez zmian pozostał popyt na kredyty wakacyjne. 60 proc. respondentów oceniło, że jest bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, 28 proc. stwierdziło, że zainteresowanie jest mniejsze, a jedynie 8 proc. uznało, że klienci pytają o to częściej.

W porównaniu z wcześniejszymi latami, spadło poparcie bankowców dla przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Obecnie opowiada się za nim 55 proc. respondentów, tymczasem w roku 2010 uznało tak 76 proc. odpowiadających, a w rekordowym pod tym względem roku 2009 - 86 proc.

43 proc. respondentów oceniło, że wprowadzenie euro przyniesie korzyści bankom. 68 proc. uznało, że takie rozwiązanie jest dobre dla dużych firm i korporacji. Jedynie 26 proc respondentów oceniło, że będzie to sprzyjać gospodarstwom domowym.

Ponad trzy czwarte bankowców (76 proc.) stwierdziło w badaniu, że wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do wzrostu jakości oferty polskich banków. Odmiennego zdania jest 19 proc. pytanych.

Sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 11-18 lipca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, repreznetujących wszystkie typy banków krajowych.