Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w czerwcu 2011 r. na poziomie 2,5 proc.

W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła 0,1 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w czerwcu 2011 roku 4,0 proc. wobec 4,8 proc. w maju.

Czerwcowa inflacja bazowa rdr, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3,2 proc. wobec 3,2 proc. w maju.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła rdr w czerwcu 3,8 proc. wobec 4,0 proc. w maju.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w czerwcu wyniósł 4,2 proc. rdr.