Bankowcy z 200 placówek na terenie całego kraju oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2010 - grudzień 2011 wyniesie 4,44% r/r, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Pentor.

Oznacza to wzrost oczekiwanej inflacji o 0,09 pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła w czerwcu 2011 r. 4,2 % r/r wobec 5,0% w maju. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2011 roku wynoszą dla euro 3,97 zł, a dla dolara – 2,92 zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to osłabienie złotego wobec euro o 4 grosze oraz o 5 groszy wobec dolara. Na rynku walutowym w piątek ok. godz. 10.30 za euro płacono 3,98 zł, a za dolara – 2,76 zł.