Jak poinformował w czwartek na konferencji prezes spółki Jan Chadam, firma będzie miała możliwość jednorazowego zaciągnięcia całości kwoty, a minimalna transza będzie mogła wynieść 60 mln zł. Kredyt będzie dostępny do grudnia 2014 roku, a jego maksymalny czas spłaty to 20 lat. Odsetki będą naliczane w okresach sześcio- lub 12-miesięcznych.

"Kredyt inwestycyjny pozwoli naszej spółce sfinansować budowę dwóch gazociągów relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz Szczecin-Gdańsk. Oba projekty są elementami zakrojonego na szeroką skalę planu inwestycyjnego Gaz-System, który zakłada wybudowanie do 2014 roku ponad 1 tys. kilometrów nowych gazociągów kluczowych dla rozwoju krajowej infrastruktury przesyłowej, a tym samym poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce" - zaznaczył Chadam.

Gaz-System planuje w 2012 r. zaciągnąć z EBI 353 mln zł kredytu, w 2013 r. - 218 mln zł, a w 2014 r. - 29 mln zł.

Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn będzie przebiegał przez województwa mazowieckie i kujawsko-pomorskie, będzie miał 176 km długości. Szacunkowa wartość inwestycji to 628,8 mln zł. Jego budowa ma być dofinansowana 268,7 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Natomiast gazociąg Szczecin-Gdańsk będzie liczył 265 km. Szacunkowa jego wartość to 929,2 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 226,9 mln zł.

Chadam podkreślił na konferencji, że będą to dwa ważne odcinki polskiej sieci przesyłowej. "Odcinek Rembelszczyzna - Gustorzyn wzmocni naszą infrastrukturę w środkowej części Polski. Natomiast Szczecin-Gdańsk będzie pierwszym gazociągiem, który połączy dwa duże miasta na północy Polski i stworzy możliwości dostarczania gazu do odbiorców w tym rejonie. Zakładamy również, że będzie to miało ogromne gospodarcze znaczenie dla regionu" - powiedział.

Dodał, że odcinek Rembelszczyzna - Gustorzyn daje możliwość wykorzystania w przyszłości gazu sprowadzonego do Polski terminalem LNG, ale też może być ważnym węzłem transportu gazu z potencjalnych złóż łupkowych. Podkreślił, że mimo tego, że szacowana wartość projektu to ok. 630 mln zł, dzięki samodzielnym zakupom rur i armatury oraz konkurencyjności na rynku dostaw spółka jest wstanie zaoszczędzić na nim "znacznie powyżej 100 mln zł".

Wiceprezes EBI odpowiedzialny za pożyczki i kredyty dla Europy Środkowej - w tym z Polski - Anton Rop stwierdził, że "projekty te (gazociągów - PAP) pozwolą zaspokoić popyt krajowy na gaz ziemny, zastępując mniej wydajne i bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego źródła energii oraz przyczyniając się do dywersyfikacji dostaw gazu do Polski".

Gaz-System jest strategiczną spółką polskiej gospodarki odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to bank 27 państw Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych. Oprócz wspierania projektów państw członkowskich UE, bank finansuje inwestycje w przyszłych krajach członkowskich oraz państwach partnerskich UE. EBI pozyskuje znaczne fundusze na rynkach kapitałowych.

Gaz-System jest strategiczną spółką polskiej gospodarki odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem o wartości ok. 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów. Jest również właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

Inwestycje Gaz-Systemu są elementem unijnej strategii zbudowania zintegrowanego systemu przesyłowego w tej części Europy, tzw. gazowego korytarza północ-południe. Zakłada on połączenie powstającego terminalu LNG przez południową Polskę, Czechy, Słowację, Węgry z terminalem Adria LNG w Chorwacji i ewentualnie gazociągiem Nabucco. Projekt ten pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu w naszej części Europy. Wartość programu inwestycyjnego spółki na lata 2009-2014, łącznie ze spółką Polskie LNG, to ok. 8 mld zł.

W marcu Gaz-System podpisał umowę na finansowanie inwestycji z BRE Bank, Nordea Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz Pekao. Finansowanie polegać będzie na emisji przez spółkę obligacji wartych 1,7 mld zł, które zostaną objęte przez banki komercyjne w siedmiu transzach, od 1 lipca 2011 r. do 20 grudnia 2014 r.