"W drugiej połowie roku inflacja będzie malała i na koniec 2011 r. może wynieść ok. 4 proc.

Widać, że majowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był w dużym stopniu efektem zmiany sposobu liczenia wskaźnika inflacji przez Główny Urząd Statystyczny. Dane czerwcowe wyraźnie wskazują na to, że w tym roku Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższy już stóp procentowych.

Tym bardziej, że w przedsiębiorstwach, poza tymi z większościowym udziałem Skarbu Państwa, nie występuje presja na wzrost wynagrodzeń, o czym świadczą informacje napływające do Lewiatana z wielu firm".