"Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu 425 tys. euro pomocy finansowej na rzecz projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania GAZ-SYSTEM S.A. i litewskiego Lietuvos Dujos" - poinformowała w piątek spółka. Celem projektu jest przeprowadzenie analizy technicznej, ekonomicznej, finansowej i środowiskowej dla planowanego połączenia Polska-Litwa.

I etap obejmuje zebranie informacji, które pozwolą ocenić, czy realizacja przedsięwzięcia jest uzasadniona ekonomicznie. Chodzi o: strukturę i kluczowych uczestników regionalnych rynków gazu obszaru Morza Bałtyckiego, krajowe strategie rozwoju energii, bezpieczeństwo dostaw gazu oraz prognozę popytu i podaży dla gazu. Zebrane zostaną także dane dotyczące wydobycia, poszukiwania oraz magazynowania gazu w regionie i oszacowane zostaną ceny energii na rynkach regionalnych i światowych. I etap ma zakończyć się w lipcu 2011 r.

Na podstawie tych danych zostanie podjęta decyzja o realizacji II etapu. Zakłada on przygotowanie studium wykonalności. Będzie ono dotyczyło m.in. kosztów projektu, opisu technicznego, wariantów przebiegu gazociągu, oceny oddziaływania na środowisko oraz harmonogramu realizacji poszczególnych etapów projektu. Zakończenie II etapu planowane jest na lipiec 2012 r.

Zdaniem Gaz-Systemu, połączenie Polska-Litwa może być jednym z elementów strategii zintegrowania rynków energetycznych krajów położonych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez utworzenie międzynarodowych połączeń energetycznych, tzw. Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). BEMIP jest jednym z priorytetów rozwoju infrastruktury energetycznej wyznaczonych przez Unię Europejską. Jego realizacja ma m.in. zakończyć izolację krajów bałtyckich od europejskiego rynku energii.

W tym tygodniu prezes Gaz-Systemu Jan Chadam poinformował, że spółka ma wspólnie z partnerami litewskimi spotkać się z Komisją Europejską. "W KE porozmawiamy, jakie są szanse na dofinansowanie tego gazociągu. (...) To jest projekt, który musi mieć swój sens biznesowy. Jeśli nie ma tego sensu, (...) no to musi otrzymać dotację, bo on spełniać będzie kryteria związane z projektem likwidacji wysp energetycznych" - zaznaczył.

Zdaniem Chadama, gazociąg łączący Polskę z Litwą może kosztować ok. 800-900 mln zł. To głównie koszt ułożenia 365 km rury, która połączyłaby centralną Polskę z litewską granicą. Wybudowanie gazociągu dałoby szanse skorzystania z budowanego w Świnoujściu terminala LNG przez kraje północno-wschodniej cześci Europy - Litwę, Łotwę, Estonię, czy Finlandię. Gaz-System uważa, że wybudowanie połączenia gazowego z Litwą będzie najwcześniej możliwe w 2017 roku.