W trakcie konferencji Trichet podkreślił, iż "kluczowe" jest, by niedawne wzrosty cen nie doprowadziły do presji inflacyjnej w średnim terminie. "Nasze stanowisko w kwestii polityki monetarnej pozostaje akomodacyjne" - powiedział Trichet.

"Kluczowe jest, aby ostatnie ruchy cenowe nie doprowadziły do zakrojonej na szeroką skalę presji inflacyjnej w średnim terminie" - dodał.

Po czwartkowej decyzji EBC, benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi teraz 1,50 proc. i jest na najwyższym poziomie od marca 2009 r.