"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej: minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie podniesieona o 25 punktów bazowych do poziomu 1,50%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 13 lipca 2011 r.

Stopa kredytu banku centralnego na koniec dnia będzie wynosić 2,25% z dniem xx lipca 2011 r. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostanie na poziomie 0,75% począwszy od xx lipca 2011 r." - podano w komunikacie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dzisiaj o godzinie 14:30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także. Jest to druga, po kwietniowej, ingerencja EBC w stopy procentowa od maja 2009 r., gdy bank obniżył stopy procentowe o 25 pb. Wcześniej w czwartek stopy procentowe na dotychczasowym poziomie utrzymał Bank Anglii. Główna stopa wynosi tu 0,5% i nie zmieniła się od marca 2010 r.