"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo posiada ok. 98 proc. udziału w krajowym rynku detalicznej sprzedaży gazu ziemnego. Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem nadużywania przez PGNiG pozycji dominującej na tym rynku. Analiza Urzędu w zakresie stosowanych przez spółkę postanowień umownych wykazała, że może ona utrudniać niektórym kontrahentom wypowiedzenie kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego" - napisano w komunikacie UOKiK.

"W kontraktach zawieranych głównie z dużymi odbiorcami przemysłowymi znalazło się postanowienie, zgodnie z którym złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy po 30 września danego roku powoduje, że ulega ona rozwiązaniu dopiero z końcem następnego roku. Tak długie terminy wypowiedzenia - sięgające w skrajnych przypadkach 15 miesięcy - mogą zniechęcać partnerów handlowych spółki do rezygnacji z umowy i skorzystania z usług innych podmiotów" - podał UOKiK.

Odnosząc się do decyzji UOKiK PGNiG odpiera zarzuty o stosowaniu praktyk monopolistycznych.

"PGNiG stanowczo oświadcza, że prowadząc działalność gospodarczą nie stosuje praktyk monopolistycznych"

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka odpowie na pismo w ciągu 14 dni. Do tego momentu spółka nie komentuje decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej wszczęcia postępowania" - napisano w komunikacie prasowym PGNiG.

"PGNiG stanowczo oświadcza, że prowadząc działalność gospodarczą nie stosuje praktyk monopolistycznych" - dodano.

Wcześniej, w styczniu tego roku, Urząd wszczął postępowanie wobec gazowej spółki, by sprawdzić, czy nie nadużywa ona swojej pozycji na rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego. Jak powiedziała PAP rzeczniczka UOKiK, Małgorzata Cieloch, tamto postępowanie wciąż trwa.