Nowy właściciel spółki, amerykański fundusz Eton Park Management, przeprowadza proces restrukturyzacji, polegający m.in. na dofinansowaniu procesu informatyzacji oraz zmianach struktury sieci detalicznej.

W 2012 roku Ruch ma wykazać zysk operacyjny, a do 2016 roku podwoić przychody.

Więcej w "Parkiecie". (PAP)

sto/