"Spodziewamy się wstępnie, że deficyt budżetowy po sześciu miesiącach tego roku wyniósł ok. 21 mld zł, to jest lekko ponad 51 proc. planu rocznego" - powiedziała.

MF spodziewało się w harmonogramie rocznym, że deficyt po czerwcu wyniósł 32,1 mld zł.

"Wykonanie na takim poziomie (to głównie zasługa - PAP) wpłaconego już do budżetu zysku z NBP, niższe jest także wykonanie wydatków budżetowych" - dodała.

Deficyt budżetu państwa po maju br. wyniósł 23.723,7 mln zł, co daje 59,0 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł.