Obradom akcjonariuszy PKN Orlen przez półtorej godziny towarzyszyła pikieta Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego płockiego koncernu. Związkowcy apelowali do zarządu o podjęcie, w ramach sporu zbiorowego, negocjacji płacowych z udziałem mediatora.

Decyzja WZA o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy oznacza, że PKN Orlen nie wypłaci dywidendy. Ostatni raz płocki koncern wypłacił ją w 2008 r. - dywidenda z zysku za 2007 r. wyniosła 1,62 zł na akcję.

Podczas środowego posiedzenia akcjonariusze PKN Orlen udzielili m.in. absolutorium członkom zarządu, w tym prezesowi Jackowi Krawcowi i członkom rady nadzorczej, m.in. jej przewodniczącemu Maciejowi Mataczyńskiemu. Przyjęli też sprawozdanie finansowe spółki i całej grupy kapitałowej za 2010 r.

Natomiast akcjonariusze PKN Orlen nie przyjęli projektu uchwały, umożliwiającej im uczestniczenie w obradach od 1 stycznia 2012 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W pikiecie przed płockim Domem Technika, gdzie obradowali akcjonariusze PKN Orlen, uczestniczyło od 100 do 200 pracowników spółki. Związek zawodowy pracowników ruchu ciągłego, największy w płockim koncernie, prowadzi od połowy kwietnia wraz z zakładową Solidarnością 80 spór zbiorowy z zarządem spółki w sprawie podwyżek płac w 2011 r.

"Chcemy zwrócić uwagę akcjonariuszy PKN Orlen na problem prowadzenia sporu zbiorowego. Na to, że zarząd spółki stosuje wybiegi opóźniające podjęcie negocjacji z udziałem mediatora" - powiedział PAP szef Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Krzysztof Barcikowski.

Dodał, że związkowcy mają nadzieję, że akcjonariuszom uda się nakłonić zarząd płockiego koncernu do podjęcia rozmów z udziałem mediatora, w przeciwnym razie trzeba liczyć się z groźbą strajku.

W środowym komunikacie biuro prasowe PKN Orlen oceniło, że pikieta związkowa nie ma uzasadnienia i stanowi "nieuprawnioną formę nacisku". "Zarząd PKN Orlen zawsze był i jest otwarty na dialog społeczny, który uwzględnia racje wszystkich stron i warunki makroekonomiczne, w których funkcjonuje koncern" - podkreślono w komunikacie.

Ponadto PKN Orlen zapowiedział, że wypracowane zyski spółka chce przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań i realizację celów strategicznych - "budowę nowoczesnego koncernu multienergetycznego".

Na początku marca związek pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen i zakładowa Solidarność nie podpisały z zarządem spółki porozumienia płacowego, uznając, że skala proponowanych podwyżek - 3 proc. - nie jest adekwatna do rekordowych wyników płockiego koncernu za 2010 r. Porozumienie podpisało wówczas dziewięć z 11 związków działających w PKN Orlen.

W ramach sporu zbiorowego planowane na 27 maja negocjacje z udziałem mediatora - między związkowcami a zarządem PKN Orlen - nie odbyły się z powodów formalnych.

Według związkowców, zarząd spółki zgłosił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zastrzeżenie, że pismo, w którym wyznaczono mediatora, nie spełniało stosownych wymogów - brakowało podpisu minister Jolanty Fedak. Biuro prasowe PKN Orlen podało, że zgłoszone wątpliwości prawne, dotyczące formalnego wyznaczenia mediatora, w konsekwencji legalności sporu zbiorowego, są analizowane przez resort pracy, m.in. w oparciu o zakładowy układ zbiorowy pracy.

W związku ze środowym WZA PKN Orlen, nową kadencję rozpoczął zarząd spółki, którego skład pod koniec marca ustaliła rada nadzorcza. Do zarządu płockiego koncernu powołana została wtedy Grażyna Piotrowska-Oliwa, która będzie odpowiadać za sprzedaż, zastępując na tym stanowisku Wojciecha Kotlarka. W zarządzie pozostali: prezes - Jacek Krawiec, wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk, który odpowiada za finanse oraz Marek Serafin, członek zarządu ds. petrochemii i Krystian Pater, członek zarządu ds. rafinerii.