Jednak z powodu sporu między firmami ubiegającymi się o budowę infrastruktury proces znowu może się opóźnić o wiele miesięcy.

Krajowa Izba Odwoławcza zajmie się dziś skargą spółki Info TV FM na procedurę wyboru operatora pierwszego multipleksu. To wiązka częstotliwości, na której znajdzie się siedem kanałów: trzy będą należeć do TVP, pozostałe cztery do nadawców wybranych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji: ATM, Kino Polska, Stavka i Eska TV. Telewizja Polska uznała, że dokona wyboru operatora z wolnej ręki, tymczasem Info TV FM uważa, że nadawca powinien ogłosić przetarg. – TVP uznała, że pierwszy multipleks to przedłużenie multipleksu trzeciego, gdzie wybrała już TP Emitel i może to zrobić z wolnej ręki. My uważamy, że to osobny projekt i powinien być ogłoszony nowy przetarg – mówi DGP Albert Kuźmicz, prezes Info TV FM.

– W przypadku dziesięcioletniego kontraktu jesteśmy w stanie zrealizować usługę o nawet 200 mln zł taniej – mówi „DGP” Kuźmicz. Sama TVP zastrzega, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. – Jesteśmy w trakcie procedury wyboru operatora – mówi krótko Joanna Stępień-Rogalińska, rzeczniczka Telewizji Polskiej.

Andrzej Zarębski, ekspert rynku mediów, uważa, że Info TV FM ma prawo się odwołać od decyzji. Skończy się to prawdopodobnie kontrolą tego, czy TVP ma prawo do prowadzenia postępowania z wolnej ręki.

Zdaniem specjalistów Info TV FM, której nie powiódł się projekt mobilnej telewizji, po prostu próbuje walczyć o rynek i kolejne zlecenia. Zarębski dodaje też, że TP Emitel ma przewagę nad konkurencją, gwarantującą powodzenie cyfryzacji. – Spółka dysponuje największą w kraju siecią nadawczą budowaną przez lata, co daje jej pozycję dominującą na rynku – tłumaczy. Inne podmioty, chcąc zbudować ogólnopolską sieć nadawczą, musiałyby skorzystać z urządzeń Emitera, a ten jako monopolista musiałby udzielić do nich dostępu. Gdyby mimo wszystko KIO nakazała TVP przeprowadzenie przetargu, proces budowy pierwszego multipleksu mógłby opóźnić się o kolejne miesiące.

Mimo problemów z pierwszym multipleksem pozostałe działają bez zakłóceń. Tak zwany MUX 2 zajmują nadawcy prywatni: TVN, Polsat, TV 4, TVN 7 i TV Puls. Bezpłatnie ich programy może odbierać 46 proc. mieszkańców całego kraju. – Na przełomie lipca i sierpnia zasięg przekroczy 80 proc. populacji – zapewnia Przemysław Kurczewski, prezes Emitelu.

Trzeci multipleks (MUX 3) na razie w całości zajmuje TVP. Operatorem również jest TP Emitel.