Projekt wieloletnich ram budżetowych UE po 2013 r. ma zostać przedstawiony 29 czerwca br.

"Z jednej strony jest list pięciu krajów, które składają się na 51 proc. budżetu - one chcą cięć. Z drugiej jest uchwała Parlamentu zwiększenia budżetu o 5 proc. (...) Musi być jednomyślność, co do wizji finansów europejskich po 2013 r. Są propozycje państw, które chcą cięć w budżecie, dlatego dobrze, że jest też głos Parlamentu Europejskiego. To pozwoli nam na przedstawienie pod koniec czerwca projektu, który będzie pomiędzy tymi propozycjami" - powiedział Lewandowski podczas piątkowej konferencji.

"Nasza wizja budżetu pozwoli obronić projekt integracji.(...) To zbilansowana wizja. Budżet na lata 2014-20 będzie przyzwoity, pozwoli na przewidywalność w projektach europejskich w ciągu następnych 7 lat" - dodał.

8 czerwca Parlament Europejski przyjął raport specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r., postulujący zwiększenie unijnego budżetu po 2013 r., o co najmniej 5 proc.