Odsetek miejsc, w których nie było zasięgu w tych sieciach, mieścił się na poziomie 0,5 proc. Trasy, na których prowadzono badania, pokrywały się z głównymi szlakami komunikacyjnymi, jakimi będą się poruszać kibice podczas Euro 2012, czyli: Warszawa – Wrocław, Wrocław – Gdynia, Gdynia – Warszawa oraz Warszawa – Poznań. W trakcie testu UKE brał pod uwagę parametry sieci, jakość połączeń głosowych oraz jakość transmisji danych w sieciach GSM 900/1800 i UMTS. Najwyższą skuteczność zestawienia połączeń głosowych odnotowano w sieciach Orange i Plus. Obie sieci osiągnęły współczynnik niezrealizowanych połączeń na poziomie niewiele ponad 3 proc. Najwięcej niezrealizowanych połączeń na badanych trasach zarejestrowano w sieci Play. Pod względem jakości transmisji danych najlepiej wypadł T-Mobile.