Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w maju o 4,6 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc.

Najbardziej zdrożała żywność

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,3%) oraz odzieży i obuwia (o 1,9%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,30 pkt proc. i 0,09 pkt proc., podał GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki cen żywności (o 9,4%), a także opłat związanych z mieszkaniem (o 5,2%) i transportem (o 6,8%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,04 pkt proc., 1,33 pkt proc. i 0,62 pkt proc. Spadek cen w zakresie łączności (o 1,9%) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,09 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie.

Ceny żywności w maju br. wzrosły o 1,3% m/m (wobec wzrostu o 0,9% w kwietniu br.). Najbardziej podrożały owoce (o 6,0%) i warzywa (o 5,4%), o czym zdecydowały czynniki sezonowe. Utrzymała się wzrostowa tendencja cen artykułów w grupie „tłuszcze roślinne", za które w maju br. należało zapłacić przeciętnie o 1,3% więcej niż w poprzednim miesiącu. Ceny mięsa podwyższono przeciętnie o 0,9%, w tym mięsa wieprzowego – o 2,1%, mięsa wołowego – o 1,0%, przy spadku cen drobiu – o 0,7%.