Według raportu Boston Consulting Group na temat bogactwa na świecie, który publikuje dziś "Gazeta Wyborcza", patrząc na liczby bezwzględne najbogatsi są mieszkańcy Ameryki Północnej, jednak to mieszkańcy regionu Azji i Pacyfiku (wyłączając Japonię) bogacą się najszybciej.

Z raportu, omówionego przez "Gazetę Wyborczą", gospodarstwa domowe mające majątek przekraczający milion dolarów to ledwie 0,9 proc. ogółu. Jednak ich majątek nowi aż 39 proc. światowego bogactwa.

Według raportu wartość majątku ludzi na świecie wzrosła w zeszłym roku o ponad 9 proc., do 121,8 bln dol. W kwocie tej mieszczą się m. in. gotówka, inwestycje w fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje oraz dobra luksusowe i nieruchomości.

Co ciekawe, jak wynika z raportu wśród 1,435 mld gospodarstw domowych na świecie aż 1,188 mld ma majątek nieprzekraczający 100 tys. dol. Oznacza to, że 83 proc. populacji trzyma w swoich rękach zaledwie 13 proc. globalnego bogactwa.

Tymczasem w ciągu ostatniego roku liczba gospodarstw domowych na świecie posiadających majątek przekraczający milion dolarów wzrosła 0 12,2 proc. do 12,5 mln.

Liczba gospodarstw domowych, których majątek przekracza milion dolarów (dane w mln):

1. USA

2. Japonia

3. Chiny

4. Wlk. Brytania

5. Niemcy

6. Szwajcaria

7. Tajwan

Udział gospodarstw domowych milionerów w ogóle gospodarstw domowych (dane w proc.):

1. Singapur

2. Szwajcaria

3. Katar

4. Hongkong

5. Kuwejt

6. Zjednoczone Emiraty Arabskie

7. USA