Chodzi o umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z grudnia 2009 r. Będzie ona ratyfikowana przez prezydenta bez specjalnej ustawy sejmowej. Sejm odrzucił wniosek PiS, by do ratyfikacji umowy potrzebna była taka ustawa. Za odrzuceniem wniosku było 280 posłów, a przeciw 154, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rząd uzasadniając wniosek premiera o taki tryb ratyfikacji podkreślał, że jeżeli umowa wejdzie w życie w najbliższych latach, skorzystają na tym przede wszystkim pasażerowie. Zwiększy się konkurencja na rynku lotniczym, a zatem bilety będą tańsze.

Porozumienie zmierza ku liberalizacji transatlantyckiego rynku lotniczego, zwiększeniu konkurencji, co w konsekwencji powinno przyczynić się do spadku cen biletów lotniczych, rozwoju siatki połączeń i zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla pasażerów, w tym podróżujących między Kanadą a Polską.