Przed podpisaniem umowy rachunku bankowego przedsiębiorca powinien dokonać wnikliwej oceny jej postanowień i zwrócić bankowi uwagę na te regulacje, które w jego ocenie naruszają zasadę równego traktowania stron. Banki nie są bowiem instytucjami zaufania publicznego, tylko zwykłymi uczestnikami obrotu gospodarczego nastawionymi m.in. na osiągnięcie zysku

Uczestnicy obrotu gospodarczego często nie zdają sobie sprawy ze specyfiki i zagrożeń wynikających z postanowień zawartych w dokumentacji bankowej. Tymczasem struktury i stopień złożoności produktów oferowanych przez banki, brak odpowiedniego poziomu informacji i analiz przekazywanych klientom, brak pełnej synergii procesów wewnętrznych w bankach oraz często występująca nieczytelność i wzajemna niespójność szeroko ujmowanej dokumentacji bankowej, w połączeniu ze szczególną pozycją banków jako podmiotów gospodarczych doprowadziły wielu przedsiębiorców w Polsce do bardzo poważnych problemów prawnych, organizacyjnych i finansowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej treści dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków posiadania rachunku

Co powinno być zawarte w umowie

Umowy zawartej przez internet

Przykładów szczegółowych klauzul

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co przedsiębiorca powinien zwracać uwagę przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.