Aż 42 proc. osób odpowiedzialnych za zarządzanie taborem samochodowym w firmach deklaruje chęć zakupów nowych aut w ciągu najbliższych trzech lat

Tylko 1 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich flota zmniejszy się w tym czasie.

– To najlepszy wynik od 2008 r. – podkreślają twórcy raportu przygotowywanego na zlecenie firmy Arval, międzynarodowej korporacji zajmującej się długoterminowym wynajmem aut.

Badanie realizowane jest również w innych państwach Unii Europejskiej. Na ich tle sytuacja w Polsce prezentuje się w dużo jaśniejszych barwach. 25 proc. fleet managerów w pozostałych państwach UE prognozuje, że w najbliższych trzech latach stan taboru zwiększy się, natomiast aż 10 proc. z nich stwierdziło, że ulegnie redukcji.

– Przykład ten doskonale wskazuje, że gospodarki przede wszystkim krajów tzw. starej Unii borykają się z problemami zapoczątkowanymi światowym kryzysem w roku 2008 – oceniają analitycy.

cez