"Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na zacieśnienie polityki monetarnej, podwyższając stopy procentowe o 25 pkt. bazowych, w tym stopę referencyjną do 4,25 proc.

W naszej ocenie decydującym czynnikiem dla Rady była perspektywa dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach i czynniki niepewności związane ze wzrostem cen na rynkach zagranicznych, które w ostatnim okresie przyczyniały się do podwyższenia wzrostu inflacji w Polsce.

Kluczowy dla oczekiwań odnośnie ścieżki stóp procentowych będzie komentarz Rady do decyzji".