"Decyzja RPP może mieć wpływ na wzmocnienie złotego, ale to nie jest naszym podstawowym kryterium działania, realizujemy strategię celu inflacyjnego, żaden poziom kursu czy pasmo wahań nie jest naszym celem" - powiedział Belka.

Po podniesieniu stóp procentownych o 25 pb, złoty zyskał wobec euro ok. 3 grosze.

Belka: Środowa decyzja przyspieszeniem w cyklu, a nie zmianą skali podwyżek

Środowa decyzja o podwyższeniu stóp procentowych jest pewnym przyspieszeniem w cyklu, a nie zmianą skali podwyżek - powiedział Belka.

"W ramach RPP od pewnego czasu mamy daleko istniejący konsensus obejmujący strategię polityki pieniężnej obejmujący kierunek, a także pożądaną skalę. Dzisiejsza decyzja nie wydaje się, aby była wyrazem zmian skali potrzebnych podwyżek. To jest przyspieszenie pewnego cyklu" - powiedział.

Istotnym czynnikiem przemawiającym za podwyżką stóp w maju był wzrost cen dóbr i usług innych niż żywność i paliwa - powiedział prezes NBP.

"Ważnym czynnikiem było to, że obok rosnących cen żywności i energii obserwowaliśmy wzrost cen innych dóbr i usług. Ważył sporo u części członków RPP" - powiedział Belka.