"Kolejna, trzecia w tym roku podwyżka stóp procentowych może przełożyć się na spadek produkcji już w 2012 r. Nie recenzujemy decyzji RPP, wskazujemy jedynie na ich konsekwencje. Podwyżki te są niebezpieczne przede wszystkim dla mniejszych przedsiębiorstw, które opierają swoje finansowanie zewnętrzne na kredycie, w przeciwieństwie do dużych korporacji posiadających dużą zdolność do samofinansowania.

Efekty związane z obniżeniem inflacji w reakcji na wzrost stóp są opóźnione o kilka kwartałów względem produkcji, jednak ich relacja jest trwalsza. Początkowe konsekwencje działań RPP będą więc niekorzystne dla produkcji, a ich efekty inflacyjne będą opóźnione w czasie.

W odpowiedzi na wzrost stóp procentowych możemy mieć do czynienia z tzw. "zagadką cen": restrykcje monetarne powodują krótkookresowy wzrost cen, firmy muszą zapłacić za poziom produkcji przed uzyskaniem wpływów ze sprzedaży i uzupełniają brakujące środki kredytem. Dlatego podwyżka stóp procentowych powoduje krótkoterminowe podniesienie kosztów produkcji".