Od 9 maja do 3 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie uruchomienia e-usług. Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do podziału jest około 307,6 mln zł.

O pieniądze z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wsparcie e-usług mogą się ubiegać mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa. Jest to konkurs dla krótko istniejących firm - wniosek o udzielenie wparcia można złożyć najwcześniej w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż rok od uzyskania tego wpisu.

Wnioski, tak jak przy poprzednim naborze, przedsiębiorcy mogą składać przez internet, korzystając ze strony PARP. Podczas naboru jesienią 2009 r. zainteresowanie konkursem było tak duże, że przedsiębiorcy spisywali listy kolejkowe - wówczas liczyła się nie tylko ocena merytoryczna wniosku, ale i kolejność składania.

Agencja zapowiada, że teraz przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania nie jest już brana pod uwagę kolejność składania wniosków.

Reklama

Budżet działania 8.1 unijnego programu Innowacyjna Gospodarka, z którego współfinansowane są e-usługi, to ok. 385 mln euro (ok. 1,5 mld zł).