Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z powodu problemów z internetowym generatorem wniosków, przedłużyła do północy w piątek termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka.

Generator wniosków przestał działać, ale przyczyna nie leży po stronie PARP ani operatora sieci, była to "ingerencja osób trzecich" - poinformował PAP Miłosz Marczuk z Agencji. Zaznaczył, że system bezpieczeństwa PARP zadziałał prawidłowo i dość szybko udało się przywrócić normalne funkcjonowanie systemu. Marczuk dodał, że całe zdarzenie będzie wyjaśniane przez odpowiednie organy.

Termin składania wniosków upływał w piątek o godz. 15. Ponieważ generator przez pewien czas nie działał, przedłużyliśmy termin do północy, żeby ci, którzy być może chcieli jeszcze złożyć wniosek, nie czuli się pokrzywdzeni - dodał Marczuk.

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest adresowane do mikro- i małych przedsiębiorców. Jak informuje PARP, chodzi o projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.