W Unii Europejskiej maleje liczba małych i średnich firm mających trudności z uzyskaniem dofinansowania - wynika z raportu UEAPME (organizacja zrzeszająca związki rzemiosła w UE), Grupy Unicredit oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Z raportu "Sektor MSP w Europie - dostęp do finansowania wczoraj, dziś i jutro", który został przedstawiony w piątek w Warszawie podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego wynika, że wskaźnik klimatu biznesowego sektora MSP - obliczany przez UEAPME na podstawie badań wśród 50 tys. małych i średnich firm w Europie - wzrósł w pierwszej połowie 2011 r. do 72,1 pkt, wobec 65,5 pkt w drugiej połowie 2010 r.

W efekcie wskaźnik ten niemal osiągnął poziom z pierwszej połowy 2008 r. (73,2 pkt). "Po kilku mniej korzystnych latach, poprawia się sytuacja w dostępie do finansowania wśród firm sektora MSP. Mimo, że wskaźniki klimatu biznesowego wracają do poziomów sprzed kryzysu, nie da się ukryć, że przedstawiciele rzemiosła i przedsiębiorstw sektora MSP nadal z niepewnością patrzą w przyszłość" - powiedział prezydent UEAPME Loek Hermans.

Z raportu wynika, że mniej niż jedna na pięć małych firm doświadcza w tym momencie problemów, natomiast dwa przedsiębiorstwa na 100 zgłosiły całkowity brak dostępu do finansowania. Mimo że dane różnią się znacząco w poszczególnych krajach członkowskich UE - zwiększa się dostęp do finansowania m.in. w Austrii, zmniejsza się w Irlandii, a w Niemczech jest stabilny.

Wyrażane w całej Europie obawy o przyszłość podzielają także polscy przedsiębiorcy. Jak wskazali autorzy raportu, jednym z ich największych zmartwień jest brak środków na rozwój. "Pozyskanie finansowania dla wielu małych i średnich firm pozostaje wyzwaniem. Mam jednak nadzieję, że to się wkrótce zmieni, także dzięki współpracy z instytucjami finansowymi, a małe firmy otrzymają odpowiednie wsparcie, co pomoże gospodarce rozwijać się szybciej" - powiedział prezes Związku Rzemiosła Polskiego i wiceprezydent UEAPME Jerzy Bartnik.

Wiceprezes Grupy Unicredit odpowiedzialny za pion Family&SME (MSP) Alessandro Decio stwierdził, że sektor ten jest bardzo ważny z punktu widzenia banku. "Grupa UniCredit obsługuje 2 miliony klientów z segmentu MSP w 22 krajach, w których działamy. Małe firmy to dla nas strategiczny segment(...)" - powiedział Decio.

"W pierwszym kwartale 2011 r. zanotowaliśmy w naszym banku dwucyfrową dynamikę wzrostu akcji kredytowej w segmencie MSP na poziomie 16 proc. w ujęciu rocznym. To dobry start potwierdzający kontynuację pozytywnych trendów z poprzedniego roku" - stwierdził wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za detal, Grzegorz Piwowar.

Raport "Sektor MSP w Europie - dostęp do finansowania wczoraj, dziś i jutro" został opublikowany w Warszawie, gdzie obchodzono 30 rocznicę powstania UEAPME. Polskim członkiem tej organizacji jest Związek Rzemiosła Polskiego. W rocznicowym spotkaniu uczestniczył m.in. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który podkreślił, że firmy z sektora MSP nie mogą być uzależnione od wielkich banków.

"Małe i średnie firmy powinny mieć małych i średnich partnerów finansowych, przynajmniej w jakiejś części (...). Nie powinny być skazane tylko na wielkie banki (...). Te mniejsze, lokalne banki, które są bliżej firmy, potrafią lepiej ocenić jej potencjał" - powiedział w piątek Pawlak.

Dodał, że można też indywidualnie wziąć pożyczkę i wnieść ją do firmy. "Mamy też możliwość korzystania z takich mechanizmów w różnych projektach kapitałowych, gdzie udziałowcy mogą posiłkować się pożyczką (...). Łatwiej jest, gdy 100 przedsiębiorców pożyczy na przykład po 100 tys. euro ze swoich lokalnych banków i wniesie je do firmy, niż uzyskać jednorazową pożyczkę na 10 mln euro" - stwierdził Pawlak.