Przyjęta przez Komisję Europejską Agenda Cyfrowa zakłada, że na koniec 2013 r. wszyscy obywatele Unii powinni mieć dostęp do internetu szerokopasmowego. Za niecałe dziesięć lat każdy mieszkaniec UE powinien mieć zagwarantowaną prędkość co najmniej 30 Mb/s, ale połowa gospodarstw domowych powinna mieć wtedy łącza o prędkości 100 Mb/s.

Na razie Polska jest daleko od osiągnięcia tego wyniku. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na koniec ub. roku 45 proc. gospodarstw domowych korzystało z internetu szerokopasmowego. To niezły wynik, biorąc pod uwagę, że w 2005 r. wszystkich łączy internetowych było u nas 2 mln, a szerokopasmowych zaledwie 2 proc. (w UE – 11 proc.). Wciąż jednak odstajemy od Zachodu. Tam standardem stają się łącza o prędkości większej niż 10 Mb/s, a u nas z takich korzysta zaledwie 12,3 proc. gospodarstw domowych.

UKE optuje za zwiększeniem wydatków na budowę sieci światłowodowych. – Wysokiej jakości dostępowa infrastruktura telekomunikacyjna stanowi podstawę zapewnienia każdemu mieszkańcowi Polski nowoczesnych usług – mówi Anna Streżyńska, szefowa UKE. Dlatego chce, aby Telekomunikacja Polska wybudowała w ciągu sześciu lat 5 mln linii światłowodowych (z czego 2 mln mieliby odkupić od TP operatorzy alternatywni). Skala przedsięwzięcia byłaby ogromna. Maciej Witucki, prezes Grupy TP, szacuje, że koszt budowy jednej linii światłowodowej to 1,5 tys. euro, więc całość inwestycji zamknęłaby się kwotą 7,5 mld euro.

– To gigantyczne inwestycje, które nie mają uzasadnienia. Światłowody buduje się tam, gdzie jest popyt. I będziemy to robić – mówił niedawno Witucki. Przyznaje, że spełnienie ambitnego planu Agendy Cyfrowej będzie trudne, bo przy obecnym stanie sieci wymagałoby zastąpienia światłowodami łączy w połowie gospodarstw domowych w Polsce. Według niego kosztowałoby to nawet 25 mld zł.

Zwiększone inwestycje w łącza nowej generacji zapowiada też największy konkurent TP – Netia. Mirosław Godlewski, prezes spółki, podkreśla, że inwestycje w światłowód to element strategii do 2020 r.: do końca tego roku spółka zmodernizuje pół miliona linii, a do końca roku 2012 r. – 850 tys.

Operatorzy będą jednak zwiększać inwestycje w rozwój sieci o różnych prędkościach. TP w ramach porozumienia podpisanego z UKE wyda 3 mld zł, za które w latach 2009 – 2012 wybuduje 1,2 mln łączy szerokopasmowych.

W szybki internet inwestują też operatorzy komórkowi: oprócz PTK Centertel, operatora sieci Orange, także PTC (Era), Polkomtel (Plus) i P4 (Play). Wszyscy budują sieć dostępu do internetu w technologii HSPA+, a niektórzy zaczynają inwestycje w technologii LTE. Średnio inwestycje każdego z operatorów sięgną miliarda złotych. Kilkaset milionów złotych na przyspieszenie łączy wydadzą też operatorzy kablowi – UPC Polska, Vectra czy Multimedia, a także Dialog, który rozwija sieć światłowodową.

Inwestycje w rozwój infrastruktury internetowej będzie jednym z tematów podczas majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Weźmie w nim udział 4500 gości z Polski i z zagranicy, wśród których będą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, komisarze UE, ministrowie polskiego rządu i europejscy biznesmeni. „DGP” jest patronem medialnym kongresu.