Wzrasta popyt na towary i usługi na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym – uważają przedstawiciele polskich firm. Potwierdzają to międzynarodowe badania dotyczące nastrojów wśród importerów i eksporterów prowadzone przez firmę TNS na zlecenie banku HSBC i dane PMI dla sektora przemysłowego.
Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową wyniósł w Polsce 108. Średnia w badaniu HSBC Trade Confidence Index, które obejmowało 21 krajów ze wszystkich kontynentów, była wyższa – 114. Największy poziom optymizmu oceniony na 140 jest w Indiach oraz w Arabii Saudyjskiej (132). Jednak my osiągnęliśmy najlepszy rezultat ze wszystkich krajów członkowskich UE.
Ponad połowa badanych polskich przedsiębiorców oczekuje, że w ciągu pół roku sytuacja w globalnej gospodarce poprawi się, co pozytywnie wpłynie na ich zamówienia. 57 proc. respondentów uważa, że ich obroty wzrosną, a jedna trzecia, że pozostaną bez zmian.