W kwietniu główny wskaźnik PMI dla Polski spadł do poziomu 54,4, pkt z 54,8 pkt w marcu - poinformował HSBC. Zdaniem autorów raportu, kwietniowe dane zasygnalizowały dalszą poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym.

"Najnowszy odczyt jest nieznacznie słabszy niż średnia za I kwartał 2011 roku, niemniej jednak nadal zdecydowanie przewyższa długoterminową średnią z badań, która wynosi 50,0" - napisano w komentarzu.

W kwietniu tempo wzrostu liczby nowych zamówień spadło.

"(...) wynik ten był jednak tylko nieznacznie słabszy niż pozytywny trend obserwowany jak dotąd od początku 2011 roku. Obecny okres nieprzerwanego wzrostu wydłużył się do dziewiętnastu miesięcy. Firmy informowały o większej liczbie nowych zamówień zarówno z rynku krajowego, jak i rynków eksportowych" - napisano w komentarzu.

Tempo wzrostu wielkości produkcji nie uległo zmianie w stosunku do wyraźnego tempa zarejestrowanego w marcu.

"Połączenie wzrostu liczby nowych zamówień oraz wysiłków zmierzających do zredukowania zaległości zaowocowało wyraźnym wzrostem wielkości produkcji. Poziom zaległości produkcyjnych w sektorze przemysłowym spadł po raz pierwszy od siedmiu miesięcy, co częściowo było wynikiem inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych" - napisano.

"Aktywność zakupowa w polskim sektorze przemysłowym wzrosła w kwietniu w niewielkim tempie"

Z danych wynika, że w kwietniu polscy producenci zwiększyli zatrudnienie - tym samym okres wzrostu zatrudnienia wydłużył się do dziewięciu miesięcy.

"Aktywność zakupowa w polskim sektorze przemysłowym wzrosła w kwietniu w niewielkim tempie. Natomiast ponownie odnotowano wydłużenie czasu oczekiwania na dostawy, jednak w najmniejszym stopniu od roku" - napisano w raporcie.

W kwietniu średnie koszty produkcji wyraźnie wzrosły, odzwierciedlając rosnący popyt na wiele środków produkcji, takich jak metale, chemikalia, artykuły spożywcze, paliwo i papier.

Tempo inflacji kosztowej w najnowszym okresie badań było piątym najszybszym w historii serii, jednak nieznacznie spadło w porównaniu do styczniowego rekordu.

"W kwietniu - w odpowiedzi na dalszy wyraźny wzrost kosztów - producenci podnieśli ceny wyrobów gotowych. Mimo to tempo inflacji cen wyrobów gotowych spadło i było najniższe od trzech miesięcy. Nadal jednak było jednym z największych odnotowanych jak dotąd w historii badań" - napisano w komentarzu.