Analitycy oczekiwali indkesu na poziomie 55,2 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.