Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2011 r. 54,2 pkt wobec 56,0 pkt w maju - podały źródła rynkowe we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali wskaźnik na 55,3 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2.000 firm, m.in. banków i linii lotniczych.