"Pierwszy kwartał był korzystny z punktu widzenia tempa wzrostu gospodarczego. Wskazują na to dane, które już mieliśmy. Sporo przemawia za tym, że wzrost PKB w I kwartale był zbliżony do tego, co było w IV kwartale" - powiedziała.

W IV kwartale PKB wzrósł o 4,5 proc. Oficjalne dane o I kwartale GUS poda pod koniec maja.