Najlepsze polskie technologie w dziedzinie ochrony środowiska mają szansę na światową promocję. 21 z nich wybrano w drugim etapie tegorocznej edycji konkursu GreenEvo - tzw. akceleratora zielonych technologii Ministerstwa Środowiska.

21 technologii spośród 36 zgłoszeń wybrali jurorzy konkursu na najlepsze polskie rozwiązania w ochronie środowiska. Firmy, które opracowały wybrane technologie, skorzystają z bezpłatnych szkoleń, obejmujących zagadnienia z zakresu transferu technologii, strategicznych rynków zagranicznych oraz rynku krajowego, czy zasad promocji.

Po szkoleniach nastąpi kolejna selekcja firm i wybór laureatów, których technologie będą promowane za granicą na targach i wystawach oraz poprzez sieć polskich ambasad i przedstawicielstw handlowych. W ubiegłorocznej edycji konkursu wybrano 13 firm - laureatów.

W tym roku trzy technologie, które wybrano do udziału w drugim etapie konkursu zgłosiła jedna firma - spółka ZBUS-TKW Combustion z Głowna (Łódzkie). W dziedzinie ochrony powietrza uznanie jurorów zdobyły palniki ograniczające zanieczyszczenie przy spalaniu ciężkich paliw ciekłych, biopaliw i mieszanin paliw ropopochodnych z biopaliwem i wodą oraz technologia termicznej utylizacji niskokalorycznych gazów odpadowych. W dziedzinie gospodarki odpadami firma zaproponowała technologię energetycznego recyclingu biomasy i odpadów komunalnych, przemysłowych i szpitalnych.

W ochronie powietrza do dalszej części konkursu zakwalifikowano Reduxco - katalizator poprawiający efektywność spalania paliw węglowodorowych przygotowany przez firmę Dagas z Warki (Mazowieckie).

Szanse na światową promocję mają też dwie technologie gospodarki odpadami

Szanse na światową promocję mają też dwie technologie gospodarki odpadami. FuelCal firmy Multichem Eko z Pyrzyc (Zachodniopomorskie) pozwala na wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej do pozyskiwania energii, albo do nawożenia. W drugim etapie konkursu znalazła się też technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych metodą mikrofalową firmy Aton HT z Wrocławia, które pozwalają unieszkodliwić m.in. azbest, odpady poubojowe i zanieczyszczenia ze spalania paliw konwencjonalnych oraz redukujące przykre zapachy.

W grupie technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii na liście 21 opracowań są systemy zasilania z ogniwem paliwowym firmy APS Energia z Zielonki koło Warszawy, palenisko kotła do spalania granulowanego paliwa tzw. peletów firmy Fu-Wi z Elbląga, linia do brykietowania słomy LTBS firmy POL-MOT Warfama z Dobrego Miasta. Jest też technologia do oczyszczania biogazu Biosulfex firmy Zespół Innowacyjny PROMIS z Warszawy oraz "zapora" elektryczna w wodzie, chroniąca ryby przed wpłynięciem do urządzeń elektrowni wodnych, przygotowana w firmie PROCOM SYSTEM z Wrocławia.

Cztery rozwiązania wspierają oszczędność energii - sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych firmy APANET - Andrzej Lis, Piotr Leszczyński z Wrocławia, oprogramowanie wspierające optymalizacją zużycia mediów energetycznych firmy NMG z Bydgoszczy, system lamp solarnych PPHU R. Macek W. Wichary z Zabrza oraz geotermalna pompa ciepła VATRA opracowana w WSK Kraków.

Ministerstwo stworzyło akcelerator, by znaleźć na polskim rynku i wypromować za granicą innowacyjne technologie firm zajmujących się ekologią

W dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej do dalszej części konkursu wybrano 5 technologii. Są to: metoda "PROTE fos" blokująca fosfor w osadach dennych zbiorników wodnych przy użyciu koagulantów przygotowana w firmie PROTE Technologie dla Środowiska z Poznania, mieszadła stosowane w oczyszczalniach ścieków firmy Redor z Bielska Białej i hybrydowe suszarnie osadów ściekowych firmy EKOTOP Roman Sobczyk z Piły.

W tej grupie jest też technologia biologiczno-mechaniczna zastosowana w kontenerowej oczyszczalni ścieków firmy CTE Carbotech Engineering ze Szczecina oraz technologia oczyszczania ścieków przemysłowych Chemadex warszawskiej firmy o tej samej nazwie.

Ministerstwo stworzyło akcelerator, by znaleźć na polskim rynku i wypromować za granicą innowacyjne technologie firm zajmujących się ekologią. Celem resortu jest stworzenie marki GreenEvo, która ma gwarantować wysoką jakość zielonych technologii z Polski. Uczestniczące w tym konkursie firmy uzyskają większy prestiż i zaufanie na światowym rynku - zakłada ministerstwo. Informacje o akceleratorze można znaleźć na stronie internetowej - greenevo.gov.pl.