Z badań wynika, że nadal większość ankietowanych (60 proc.), chociaż także mniej niż przed miesiącem (o 4 pkt proc.) uważa, że złoty traci na wartości. O tym, że zyskuje przeświadczonych jest 13 proc. (o 3 pkt proc. więcej niż w marcu). Spada odsetek respondentów deklarujących, że z bieżących dochodów mogą nieco zaoszczędzić (obecnie 7 proc. wobec 10 proc. przed rokiem).

"Inflacja i jej skutek w postaci realnego spadku wartości złotego pozostaje najważniejszym czynnikiem generującym niekorzystny klimat wśród polskich konsumentów. Na poziom optymizmu konsumentów aktualnie nie wpływają w znaczący sposób obawy o utratę miejsca pracy. Zarówno przewidywany poziom bezrobocia w Polsce, jak i osobista niepewność zatrudnienia kształtują się od dłuższego czasu na tym samym poziomie. Zdaje się słabnąć natomiast efekt tragicznego trzęsienia ziemi w Japonii, a zwłaszcza lęku atomowego, związanego z uszkodzeniem reaktorów w elektrowni Fukushima" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 4-9 kwietnia 2011 r. na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków.