Indeks zaufania menedżerów i konsumentów w 17 krajach strefy euro spadł do 107,3 punktów z 107,9 punktów w lutym, kiedy zanotowano jego najwyższy poziom od sierpnia 2007 roku – wynika z dzisiejszego raportu Komisji Europejskiej.

Ceny ropy naftowej podskoczyły w tym roku o 15 proc., co sprawia, że firmy i konsumenci mają mniej pieniędzy na wydatki. Równocześnie europejskie rządy przystąpiły do realizacji planów oszczędnościowych w celu załatania dziur w budżatch. Podczas gdy gospodarka Niemiec, największa na kontynencie, jest dalej siłą napędową regionu, nastroje inwestorów w marcu pogorszyły się, odzwierciedlając zaniepokojenie wpływem trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii oraz rewolty na Bliskim Wschodzie na stan globalnej gospodarki.

Wskaźnik nastrojów wśród przedstawicieli firm produkcyjnych w regionie utrzymał się w marcu na tym samym poziomie, ale podobne indeksy dla sektorów usług i budownictwa poszły nieco w dół. Spadło także zaufanie konsumentów w krajach strefy euro.

Prognozy są dalej pozytywne, ale pojawia się ryzyko dla eksporterów i spadku nastrojów w następnych miesiącach” – twierdzi Gerd Hassel, ekonomista BHF Bank we Frankfurcie.