Jednym z ciekawszych, nowych rozwiązań jest inicjatywa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) – Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Założeniem programu, który jest obecnie dostępny w Banku Millennium, jest ograniczenie zapotrzebowania na energię w przedsiębiorstwach poprzez wdrożenie rozwiązań i technologii energooszczędnych w stosunku do dotychczas stosowanych.

Najważniejszą korzyścią dla firm, które skorzystają z PolSEFF-u, jest znaczna redukcja kosztów – inwestycje zakwalifikowane do programu mają umożliwić zmniejszenie zużycia energii na poziomie minimum 20 proc. w skali roku.

Dodatkowo w zależności od kategorii inwestycji i osiąganego wskaźnika efektywności energetycznej beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 proc. lub 15 proc. wartości kredytu bądź leasingu za osiągnięty efekt środowiskowy. Przykładowe projekty kwalifikujące się do dofinansowania to instalacja zintegrowanych systemów zarządzania energią w budynkach, docieplenia ścian, wymiana systemów ogrzewania budynków, wymiana systemów oświetlania hal produkcyjnych czy stolarki okiennej, instalacja odnawialnych źródeł energii, zakup bojlerów biomasy do ogrzewania pomieszczeń. Program pozwala również na wymianę obecnie używanych maszyn na nowe, bardziej energooszczędne.

Pełna dokumentacja inwestycji opracowywana jest bezpłatnie przez konsultanta technicznego projektu. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na pełne wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji i wdrożenia przedsięwzięcia. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Firmy zainteresowane udziałem w programie informują Bank Millennium o chęci przystąpienia, składając wniosek o finansowanie. Następnie bank wraz z konsultantem projektu dokonuje oceny inwestycji. Pozytywna decyzja kredytowa banku powoduje podpisanie umowy o finansowanie, a beneficjent może rozpocząć inwestycję. Po jej wdrożeniu następuje wypłata dofinansowania.

Firmy, które nie planują inwestycji bądź poszukują dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na działalność bieżącą, znajdą w ofercie Banku Millennium produkty takie jak kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy czy też kredyt pod hipotekę przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy.

Nowością jest możliwość skorzystania ze Strefy Szybkiego Finansowania. Rozwiązanie takie powstało z myślą o przedsiębiorstwach szukających dostępu do szybkiego źródła finansowania.

Bank podejmuje decyzję kredytową w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku. Firma może liczyć na finansowanie w wysokości nawet do 1,2 mln zł. Strefa Szybkiego Finansowania pozwala na elastyczne wykorzystanie dostępnych środków – mogą być to zarówno limity kredytowe w rachunku, jak i kredyt obrotowy spłacany w ratach. Dodatkowo w ramach otrzymanej kwoty można skorzystać z gwarancji przetargowych. Jest to szczególnie istotne dla firm szukających zleceń wybieranych w formie przetargów. Wówczas zamiast składania wadium można skorzystać z gwarancji bankowej i uniknąć zamrażania środków własnych. Co ważne, Strefa Szybkiego Finansowania jest udzielana bez zabezpieczeń, co dodatkowo upraszcza procedurę.