"Przyczyną wysokiej inflacji jest wzrost cen żywności, papierosów oraz paliw. Nie bez znaczenia jest także wyższa stawka VAT - na początku roku część sprzedawców zmniejszyła marże, teraz nie są już w stanie tego robić.

Należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp procentowych. Mamy do czynienia ze zdecydowanym przekroczeniem celu inflacyjnego oraz maksymalnego poziomu odchylenia od niego.

Trudno przewidzieć dalszy rozwój sytuacji - większość czynników wpływających na wysokość inflacji jest poza możliwościami oddziaływania rządu. Nie mamy wpływu na sytuację na światowym rynku żywności, ani na ceny ropy na światowych giełdach."