W swojej prognozie na lata 2011-2020 (Agricultural Outlook) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacja ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stwierdziły, że dobre zbiory w najbliższych miesiącach powinny zepchnąć w dół ceny surowców rolnych z najwyższego poziomu, zanotowanego w tym roku. Jednak Prognoza podkreśla, że przeciętna cena zbóż w najbliższej dekadzie będzie o 20 proc. wyższa, a mięsa o 30 proc. wyższa w porównaniu a latami 2001-2010.

“Jeśli wyższe ceny są zasadniczo dobrą wiadomością dla rolników, ich wpływ na sytuację biednych mieszkańców w krajach rozwijających się, którzy wydają większość swoich dochodów na żywność, może być katastrofalny” – powiedział Angel Gurria, sekretarz generalny OECD – „Dlatego apelujemy do rządów o poprawę polityki informacyjnej i większą przejrzystość rynków towarowych i finansowych, zachęcamy do inwestycji, które podniosą wydajność w krajach rozwijających się oraz wzywamy do usunięcie barier handlowych i wspomaganie najbardziej potrzebujących, aby lepiej zarządzać ryzykiem i stawiać czoła niepewności”.

Prognoza OECD-FAO, która po raz pierwszy objęła także rybołówstwo, stwierdza, że produkcja rolna na świecie w następnej dekadzie będzie rosła wolniej niż okresie minionych 10 lat. Będzie się ona zwiększać się w tempie 1,7 proc. rocznie  w porównaniu z przyrostem 2,6 proc. w poprzedniej dekadzie. Ale pomimo wolniejszego rozwoju, globalna produkcja rolna w przeliczeniu na głowę mieszkańca ma wzrastać o 0,7 proc. rocznie.

Konsumpcja żywności  w przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie zwiększała się najszybciej w Europie Wschodniej, Azji i Ameryce Łacińskie, że rosną dochody ludności natomiast stopa przyrostu naturalnego wyraźnie zwalnia. Autorzy raportu są zdania, ze największym popytem będą cieszyć się takie artykuły rolne, jak mięso, nabiał, olej roślinny i cukier.