"Opierając się na regularnych analizach gospodarczych i monetarnych, Rada zdecydowała się podnieść stopę procentową o 25 punktów bazowych po tym, jak pozostawała ona niezmieniona przez dwa lata na historycznie rekordowo niskich poziomach" - powiedział Trichet.

Dostosowanie polityki monetarnej EBC jest "gwarantowane, aby utrzymać stabilność cen" - powiedział.

"Nie zdecydowaliśmy, czy podwyżka była pierwszą z serii podwyżek stóp procentowych. W przyszłości będziemy robili to, co jest odpowiednie, aby zapewnić stabilność cen" - powiedział.

"Kluczowe jest to, by zmiany cen nie doprowadziły do zjawisk inflacyjnych w średnim terminie" - dodał.

W ocenie szefa EBC, decyzja o podwyżce stóp na kwietniowym posiedzeniu pomoże utrzymać "oczekiwania inflacyjne w strefie euro mocno zakotwiczone".

Decyzja o podwyżce stóp procentowych został podjęta jednogłośnie - poinformował Trichet.