Z aktualnej wyceny instrumentów finansowych wynika, że w marcu 2011 r. rynek dyskontował wejście Polski do strefy euro między 2019 a 2021 r. - podano w kwietniowym "Monitorze konwergencji nominalnej" opublikowanym we wtorek przez resort finansów.

"W zależności od przyjętych założeń można powiedzieć, że rynek aktualnie dyskontuje wejście Polski do strefy euro w latach 2019-2021. Dolna granica tego przedziału przesunęła się o rok wstecz w porównaniu z poprzednim miesiącem" - napisano w dokumencie.